Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Vergi Kanunları
 
Vergi Kanunları
Sosyal Güvenlik ve İş Kanunları
 
Genel
 
Uluslar arası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
Sosyal Güvenlik Matbu Formlar
 
Sosyal Güvenlik Matbu Formlar
Hesap Planı Örnekleri
 
Hesap Planı Örnekleri
Dilekçe Örnekleri
 
Dilekçe Örnekleri
Hesaplamalar
 
Hesaplamalar
Bültenler
 
Aralık 2016 Bülten
 
Nisan 2014 Bülten
 
Mart 2015 Bülten
 
Şubat 2015 Bülten
 
Ocak 2015 Bülten
 
Mayıs 2015 Bülten
 
Haziran 2015 Bülten
 
Temmuz 2015 Bülten
 
Ağustos 2015 Bülten
 
Eylül 2015 Bülten
 
Kasım 2016 Bülten

 
Vergi Kanunları

(Güncellenmiş son hali)

   • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

   • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

   • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (YENİ)

    •3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

   • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

   • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

   • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

   • 3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti Hakkında Kanun

   • Dış İlişkiler, İkili-Çok Taraflı Anlaşmalar, Çifte Vergiyi Önleme Anlamaları

   • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

   • 5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun