Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Kurumsal
 
Hakkımızda
 
Referanslar
 
Kariyer
 
İletişim
 
ISO 9001 27001 Entegre Yönetim Sistem Politikamız
Haberler
 
Bordrolarınız artık elektronik posta ile elinizde...
 
EXPEGO ile masrafları hafifletin!
 
2013 Çok pratik bilgiler yayınlandı...
 
SGK uygulamaları ve istihdam teşvikleri eğitimimiz 15 Mart...
 
Nisan Platin Bülten yayınladı...
 
Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
 
Mayıs Platin Bülten yayınlandı...
 
2013 Temmuz Çok Pratik Bilgiler yayında..
 
2014 Ocak çok pratik bilgiler yayında...
 
2014 Temmuz çok pratik bilgiler yayında..
 
Aralık 2014 Bültenimize ulaşabilirsiniz.
 
2015 çok pratik bilgiler yayında..
 
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
 
Haziran bültenimiz yayında...
 
2015 2. dönem çok pratik bilgiler yayında...
 
İş Hukuku ve SGK Uygulamaları Eğitimi
 
2016 Çok pratik bilgiler yayında..
 
İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi..
 
Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
 
Yapılandırma ve Vergi Barışı Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim 2016
 
Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı.
 
Web raporlama sistemimiz yenilendi!
 
4760 Elektrikli Araçlar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları Düşürüldü!
 
Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yönetmelik yayınlandı...
 
Bağ-Kur Sigortalıları İçin 5 Puanlık SGK Prim Teşviki Başladı..
 
SGK ve Maliye borçlarının Yapılandırma Başvuru Süresi Uzatıldı..
 
Vergi İnceleme Süreçlerinde Önemli Değişiklikler...
 
Asgari Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi İlavesine uygulaması resmi gazetede yayınlandı..
 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
 
İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi 13 Aralık...
 
Analık İzni Sonrası Kısmi İstihdam...
 
Prim Borcu Olan Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Beş Puanlık SGK Teşvikinden Yararlanma Şartı..
 
Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma İlişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı..
 
1 Ocak 2017 itibariyle Otomatik BES’in 1000 ve üzeri işyerleri için zorunlu olacağı açıklandı..
 
Resmi Defter Açılış Tasdikleri...
 
Asgari ücret desteğinden (AÜD) faydalanan işyerleri için SGK Prim Ertelemesi..
 
2017 senesinde e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçecekler için Hatırlatma..
 
Stajyerler ve stajyer desteğine ilişkin yeni düzenlemeler...
 
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanma Zorunluluğu Ertelendi..
 
Otomatik BES’te Kademeli Geçiş ve Yetkili BES Şirketleri...
 
Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sağlanan Haklar...
 
2017 Gelir Vergisi Tarifesi yayınlandı...
 
2017 Senesi İçin Vergiden İstisna Yemek Bedeli Tutarı...
 
2017 Senesi İçin Engelliler için Vergi İndirim Tutarları Belirlendi..
 
Asgari Ücret Belirlendi...
 
2018 Çok Pratik Bilgiler
 
Fazla Çalışma Onay Belgesi...
 
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
 
Kar Tatili Yapan İşyerleri Hakkında...
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu..
 
Stajyer Öğrencilerle ilgili 9 Aralık 2016’da yapılan değişikliklere ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapıldı...
 
Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı...
 
SGK Borçlarının Yapılandırması Sürelerinde 4 Aylık Süre Uzatımı..
 
Torun Bakan Büyükannelere Maaş Projesi..
 
Yeni İstihdam Prim ve Gelir Vergisi Teşviki..
 
Stajyer Desteği...
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi...
 
Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numaralarının Birleştirilmesi İşlemi...
 
Yabancılara Konut Satışında KDV İstisnası
 
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getiren 6824 Sayılı Kanun Yayımlandı..
 
Yurtdışı Kredilerde KKDF indirimi...
 
Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik...
 
İhracatçı Firma Yetkililerine Yeşil Pasaport Verilmesi...
 
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi için Bildirim Süresi Uzatıldı...
 
Stajyer Ücretleri...
 
İşbaşı Eğitim Programlarında İşsizlik Kriterinin Değişmesi..
 
1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren...
 
SGK borcunu yapılandıranlardan ilk taksiti ödemeyenler...
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulaması..
 
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin SGK Prim Teşviki..
 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması..
 
İhracat'ta E-Fatura Dönemi Başlıyor..
 
1 Temmuz İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan Çalışanlar..
 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkında...
 
Bordro Parametreleri...
 
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı..
 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı...
 
SGK Prim Ödeme Tarihi Uzatıldı..
 
Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Duyuru...
 
Çalışandan Fazla Çalışma Onayının Alınmasına Yönelik Uygulama Kalktı...
 
Sevk İrsaliyesi ve Benzeri Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda...
 
Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerden Dolayı İnceleme veya Takdire Sevk’e Son..
 
Yapım ve İlgili İşlerde KDV Tevkifat Oranında Değişiklik..
 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlandı (Seri No:4)
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması..
 
İşçi Alacaklarında Arabuluculuk ve İşçi Alacaklarında Zamanaşımı..
 
Stajyerler İçin Ödenen Devlet Katkısı..
 
İşe İade Davalarında Arabuluculuk Uygulaması Geliyor..
 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenmiş ve Resmî...
 
Muhtasar SGK Bildirgelerinin Birleşmesi Erteleniyor..
 
Torba Yasadaki Bazı Önemli Değişiklikler..
 
2018 Çok Pratik Bilgiler yayında..
 
İşsizlik Ödeneği İçin Yeni Tutarlar Belirlendi..
 
2018 Yılı Birinci Dönem Yurtiçi ve Yurt Dışı Harcırah/Gündelik Tutarları Belirlendi..
 
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans Eğitimi..
 
Ocak 2018 İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan İşyerleri..
 
Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulanmaya Başlanılması..
 
Yurt İçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz ve Dövize Endeksli Kredilere İlişkin Düzenleme..
 
1774 Sayılı Kanun uyarınca işyerlerinin çalışanlarının kimlik bilgilerini..
 
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Bildirim Yükümlülüğü..
 
"Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı..
 
KDV Kanununda Büyük Reform Mecliste..
 
SGK Otomatik İşyeri Tescili..
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı..
 
Posta ve Kargo ile Yurtdışından Gelen Eşyada Vergi Muafiyeti..
 
Kreş ve gündüz bakımevlerine yapılan ödemeler için Gelir Vergisi İstisnası..
 
İmalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve faydalı ömür...
 
Konut teslimlerinde KDV ve Tapu Harcı İndirimi..
 
İlk 3 aylık Geçici Vergi Süresi Uzatıldı..
 
SGK ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Yapılandırma..
 
İşveren Vekili Tarafından Yürütülebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Çalışan Sınırı Artırıldı..
 
Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı..
 
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulanmasında Erteleme..
 
1 Senden 1 Benden Esnaf Teşviki..
 
Otomatik BES Sistemine Girecek İşyerleri...
 
Yeni kıdem tazminatı tavanı açıklandı..
 
Bedelli Askerlik Süresi Ücretsiz İzin Olarak Kullandırılacak..
 
7143 Sayılı kanuna göre alacakların..
 
Stajyer Desteği Uzatıldı..
 
Varlık Barışında Süreler Uzatıldı..
 
Faiz Kazancı İçin Uygulanan Stopaj Oranları 3 aylık Geçici Süre İçin Değiştirildi..
 
Tecil Faizi Yıllık %24'e, Gecikme Zammı ise Aylık %2'ye çıktı..
 
Yabancı Para Cinsinden Yapılmış Bazı Sözleşmelerin TL’na Çevrilmesi..
 
Beklenen Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamasıyla İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı..
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanması..
 
SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma Yöntemine Çevrilmesi..
 
Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Uygulaması..
 
2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi..
 
1 Ocak 2019 İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan İşyerleri..
Makaleler
 
Outsourcing Kararı Vermede 8 Altın Tavsiye
 
Mutlu Müşteri Karı Artırır
 
Toplanalım mı?
Güncel
 
Emekliliğime ne kadar kaldı?
 
Web tabanlı bordro uygulama çözümü....
 
Muhasebe Sadece Vergi ile mi İlgilidir?
 
Muhasebe Outsourcinginde Büyük Kolaylıklar
 
Biz Muhasebeye Siz Geleceğinize Odaklanın
 
Teknoloji ve Güvenlik - Muhasebe
 
Krizin Muhasebesini Yapmak
 
Biz Bordroya Siz Geleceğinize Odaklanın
 
Teknoloji ve Güvenlik - Bordro

 
Outsourcing Kararı Vermede 8 Altın Tavsiye

Outsourcing sözleşmeleri genelde uzun yıllar sürmesi ümidiyle yapılır. Dolayısıyla bu konuda verilecek yanlış kararlar çoğu zaman firmaların gelecek planlarını ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Outsourcing'in en önemli amaçlarından biri firmanın ana işine odaklanmasını sağlamak iken; durum tam tersine dönebilmektedir.

Bu yazıda verimli bir outsourcing uygulamasında dikkat edilmesinde fayda olan bazı husulara değineceğim.

1. Çevrenize Danışın

Outsourcing tek başınıza karar vermek için fazla karmaşık veya riskli olabilmektedir. Diğer yandan özellikle gelişen outsourcing alanlarında bu tecrübeyi yaşamış çevrenizde fazla örnek bulmakta zorlanabilirsiniz.

Outsourcing kararı vermeden önce sizle bağımsız bir şekilde tecrübelerini paylaşabilecek birilerini bulmaya çalışın. Onların olumlu veya olumsuz tecrübelerini mutlaka dikkate alın. Ama yine de her bir vakanın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve çevrenizde yaşanmış olumsuzlukların doğru hazırlıklarla ve firma seçimii ile bertaraf edilebileceğini de unutmayın. Aynı şekilde olumlu örneklerin de hazırlığınızı eksik yapmanız yönünde sizi rahatlatmasına izin vermeyin.

2. Yol Haritanızı Oluşturun

Hedefe ulaşabilmek için yönünüzü bilmeizde fayda olacaktır. Outsourcing sonucunda elde etmek istediğiniz sonuçları net bir şekilde belgelendirin. Unutmayın ki outsourcing sözleşmesinde yönü tayin edecek taraf sizsiniz.

Haritanız ne kadar iyi ise yolculuğunuz o kadar rahat geçecektir.

3. Üst Yönetimin İlgisi Şart

Çok basit sözleşmelerin hariç tutarsak; üst yönetimin işi sahiplenmesi ve önderliği outsourcing sözleşmelerinden elde edilecek faydayı artırmada büyük önem taşır.

Alt kadro çoğu zaman detaylarda takılarak büyük resmi görmede zorluk çekebilir. Aynı zamanda iş paylaşımında taraf olacakları için tedarikçi firmanın yönlendirmesinde bağımsız hareket edemeyebilirler. Halbuki iyi bir outsourcing ilişkisinde tedarikçi kadar firmaya da büyük önem düşmektedir.

Bu noktalarda üst yönetim çok önemli bir yönlendirici ve hakem rolü üstlenebilmektedir.

4. İlişkiye Yeterli Zamanı Ayırın

Outsourcing bir alış verişten çok evlilik gibidir. Uzun vadede devam eden mutlu bir ilişki kısa dönemli yaşanan kızgınlıklardan veya sevinçlerden daha önemlidir. Bu yüzden; problemleri çözme yönünde yapıcı hareket etme ve her iki tarafın esnekliği büyük önem taşımaktadır. Her konuyu sözleşmelerde yazılan cümlelerle çözmek çoğu zaman işi çözümsüzlüğe ve ilişkiyi mekanikleştirir.

5. Çalışanları Hazırlayın

Outsourcing'den olumlu veya olumsuz etkilenecek personeliniz olacaktır. Bununla ilgili stratejinizi belirleyip doğru bir iletişim planı yapmanız gerekecektir. Outsourcing kararının firmanıza olumlu etkilerini personelinize etkin bir şekilde anlatın.

6. Öncesini ve Sonrasını Ölçün

Outsourcing'in faydalarını takip edebilmek için öncesindeki ve sonrasındaki performansı ölçebileceğiniz kriterler oluşturun ve bunların takibini yapın. Bu husus genelde atlanan bir konu olmakla beraber hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını temin için çok faydalı bir araç olacağını göreceksiniz.

7. Net Olun

Outsourcing ilişkisinde ne çok sert veya ne de çok yumuşak olmamak gerekli. Her iki uçta iş ilişkisinin verimine olumsuz etki etmektedir. Net olmaktaki kastımız temel beklentileri sözleşmede temiz ve anlaşılabilir bir lisanla ve detaylı bir şekilde belirtiniz.

8. En Ucuz Her Zaman En İyi Değildir

Ucuz teklifin cazibesine aldanmayın. Mutlaka referans araştırması yapın ve beklentilerinizin karşılanacağından emin olmakdan sözleşme imzalamayın.

Fikret Turhan / Platin Outsourcing Yönetici Ortak