Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nde Kurumlar Vergisi İstisnasının Süresi Uzatılmıştır

27/7/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete ile 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca 31/3/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesi ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

https://www.gib.gov.tr/5872-sayili-cumhurbaskani-karari-yayimlandi