Mali Takvim

Untitled Spreadsheet

2023 YILI BEYANNAME TAKVİMİ
BEYANNAME OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Muhtasar Beyanname 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Muhtasar Beyanname Ödemesi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Damga Vergisi Beyannamesi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Damga Vergisi Ödemesi 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
SSK Aylık Bildirge 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
SSK Bildirge Ödemesi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
SSK Eksik Gün Bildiri (10'un altı çalışan) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
KDV Beyannamesi 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
KDV Beyannamesi Ödemesi 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
ÖTV Beyannamesi ve Ödemesi (I sayılı liste) İlk 15 gün 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ÖTV Beyannamesi ve Ödemesi (I sayılı liste) İkinci 15 gün* 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ÖTV Beyannamesi ve Ödemesi (II sayılı listeden tescile tabi olmayanlar, III, IV sayılı listeler ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
BSMV Beyanı ve Ödemesi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
GEKAP Beyan ve Ödemesi 31 30 31 31
BA Formu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
BS Formu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Geçici Vergi Beyannamesi 17 17 17 17
Gelir Vergisi Beyannamesi Ödemesi 17 17 17 17
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 30
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ödemesi 30
MTV Ödemesi 31 31
Emlak Vergi Ödemesi 31 30
Çevre Temizlik Ödemesi 31 30
Vergi Levhası Alınması 31
Defter Tasdikleri 31
 *takip eden ay beyan edilir ve ödenir