Bordro Parametreleri...

2017 yılının birinci ve ikinci yarıyılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret ve AGİ oranı 31.12.2017 tarihine kadar değişmeyecektir.

Ancak, Memur maaş katsayılarına bağlı olarak değişen kıdem tavanı ise 2017 yılının ikinci döneminde %6,9 oranında artış göstererek 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, memur maaş katsayısına göre devlet memurları için belirlenen aile, çocuk, doğum ve ölüm yardımları da güncellenmiş bulunmakta.