Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması..

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına" ilişkin düzenlemeler özetle şu şekilde:

 • 50'den az çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilecektir.
 • 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecektir.
 • 50'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanacaktır.
 • 6331 Sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde başlayacaktır. (Yürürlük tarihi daha önce 01.07.2017 iken, bu hükümle üç yıl süreli erteleme yapılmıştır.)
 • Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma nedeniyle doğan mali yükün kaldırılması amacıyla 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmıştır. (394 Sayılı Hafta Tatili Kanunun Kaldırılması, hafta tatilinin kaldırılması anlamına gelmemektedir. Dinlenme, anayasayla güvence altına alınan bir haktır. Dolayısıyla İş Kanunun hafta tatili kuralı uygulanmaya devam edecek olup internet haberlerine itibar edilmemelidir.)
 • 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar eklenmiştir. Dolayısıyla bu tür firmalar da sanayi sicil belgesi almak zorunda olacaktır.
 • Sanayi siciline kaydolmayanlar hakkında idari para cezası verilecektir.
 • Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için eğitim desteği verilecektir.
 • Yükseköğretim kurumları sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecektir.
 • YÖK, devlet yüksek öğretim kurumlarının fen ve mühendislik bölümlerine son yılın bir yarı yılında uygulanmak üzere zorunlu uygulamalı eğitim getirebilecek, bu öğrencilere İşsizlik Fonundan net asgari ücretin %35 üzerinden ücret ödenecektir.
 • Yükseköğretim kurumlarında staj yapan öğrencilere de staj ücreti ödenecek,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalıştırılacak temel bilim lisans mezunlarına ücret desteği verilecektir.