Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin SGK Prim Teşviki..

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin SGK Prim Teşviki 01.01.2018 itibariyle başlıyor. Sosyal yardım istihdam teşvikinin amacı, nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde, işverenlere sigorta prim desteği sağlanmasıdır. Sosyal yardım alan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı, bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Sosyal yardım alanların prim desteğine ilişkin detaylar SGK tarafından çıkarılacak ikincil mevzuatla belirlenecektir.