2018 Çok Pratik Bilgiler

2018 Çok Pratik Bilgiler
Asgari Ücret 01.01.2018-31.12.2018
Brüt Asgari Ücret 2029,5
Net Asgari Ücret 1603,12 (AGI Dahil, bekar veya eş çalışıyor)
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2018-31.07.2018
Kıdem Tazminatı Tavanı  5001,76
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2018-31.12.2018
Alt Sınır 2029,50
Üst Sınır 15221,40
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2018
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 16
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2018
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,759%
   
Sakatlık İndirim Oranları  2018
I. Derece Sakatlar 1000
II. Derece Sakatlar 530
III. Derece Sakatlar 240
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2018
14.800 TL ye kadar 15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası 20%
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası 27%
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası 35%
   
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2018
14.800 TL'ye kadar 15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası 20%
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası 27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası 35%
 
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2018 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   
BEKAR 152,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 152,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 175,04
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU  197,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU  228,32
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU  243,54
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU  258,76
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  182,66
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 205,49
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 228,32
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 258,76
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 258,76
 
Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 40,59 TL
GV (0-6 yaş arası) 54,28 TL
GV (6 yaş üstü) 27,14 TL
Aile Yardımı İstisnası  
SGK 202,95 TL