SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma Yöntemine Çevrilmesi..

Bildiğiniz üzere; bazı işverenler personel raporlu da olsa ücret ödemeye devam etmeyi tercih etmekte. Bu durumda personelin hak kazandığı ödeneği SGK'dan kendisinin alıp işverene ödemesi gerekmeyteydi. Yeni düzenlemeye göre; İşveren'in bu ödeneği prim borçlarına mahsup etme imkanı getirilmiş bulunuyor. Diğer bir deyişle, talep eden işverenler için; personelin işgörmezlik ödeneğini SGK'dan tahsil edip İşveren'e ödeme yükü kalkmış bulunuyor.