Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Uygulaması..

22.11.2018 tarihinde yayınlanan 22 Nolu Damga Vergisi Sirküleri'ne göre TL'na çevirilecek sözleşmelerde belli şartlar gerçekleşmesi şartıyla damga vergisi ödenmesi gerekmeyecek. Bu şartlar kısaca şu şekilde belirtilmekte:

  • Sözleşmenin diğer şartlarında bir değişiklik yapılmamış olması
  • Yeni sözleşmenin TL'si bedelinin; eski döviz tutarının imza tarihindeki kurla çarpılan bedeli geçmemesi
  • İlk sözleşmenin referans gösterilmesi