2019 Yılında Sigorta Taban ve Tavanı

2019 yılında Sigorta Primine taban ve tavanı sırasıyla aylık 2.558,40 TL ve 19.188,00 TL olarak belirlendi.