Otomatik BES Sisteminde Değişiklikler

27 Aralık 2018 tarihi itibariyle Otomatik BES sisteminde bazı değişiklikler yürürlüğe girmiş bulunmakta. Bunlardan en önemlilerine aşağıda yer verilmiştir:

• 18 yaş altı çalışanların sisteme dahil edilmesi
• Daha önce sisteme dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 27/12/2018 itibariyle 2 aylık ek süre verilmesi
• Daha önce cayma hakkını kullanmış çalışanların 3 yıl içinde tekrar sisteme otomatik olarak dahil edilecek olması