2019 Yılında Vergiden İstisna Edilecek Yemek Bedeli

2019 yılında vergiden istisna yemek bedeli KDV hariç 16 TL’dan 19 TL’na artırıldı (KDV Dahil 20.52 TL).