2019 Yılı Gelir Vergisi Oranları


Ücretler İçin Gelir Dilimi

2019

18.000 TL ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

35%


 

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi

2019

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

35%