İnternet Üzerinden Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaj Uygulaması

İnternet üzerinden verilen reklam ödemeleri üzerinden mükelleflere % 15 oranında stopaj yapma zorunluluğu uygulaması 1.1.2019 tarihinden itibaren başlıyor.