Fazla Mesai İçin Onay Alınması

Fazla çalışma onayı artık iş sözleşmesinde veya Çalışan’dan ihtiyaç olduğunda yazılı olarak alınabilecek. Dolayısıyla İşveren’in yıl başında Çalışan’dan böyle bir onay alma yükümlülüğü kalkmış bulunmakta.