7162 Sayılı Torba Kanun’la Gelen Gelir Vergisi Düzenlemeleri

Son değişiklikler ile asgari ücret desteği 2019 yılında da devam ediyor.

Ayrıca; işveren tarafından ödenen işsizlik veya işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna olduğu netleşti. Bu istisna ödemenin mahkeme kararı veya arabuluculuk faaliyeti sonucu olmasından bağımsız olarak geçerli olacak.