Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı

Şehir içi otobüsle yapılan toplu taşımacılık hizmetleri veren işletmeler (belediyeler ve %51 üzeri iştirakleri hariç) için Hasılat Esaslı Vergilendirme usulü gelmiş bulunmakta. Bu usulü seçen işletmeler hasılatları üzerinden %1.5 oranında KDV ödeyecekler. Diğer yandan indirilecek KDV’yi gider, hesaplanan KDV’yi ise gelir yazacaklar.