Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslimlerini İstisna Kapsamı

7166 Sayılı Kanun ile poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi istisna kapsamına alındı.