İşten Çıkış İkale Sözleşmesi ve Arabuluculuk Sözleşmesi Ödemelerinde Gelir Vergisi

27/3/2018 öncesinde ikale veya arabuluculuk yoluyla alınan iş kaybı, iş sonu, iş güvencesi gibi tazminatlar gelir vergisinden istisna edildi. Böylelikle, bu kapsamda ödeme alınan çalışanlar vergi dairesine başvurmaları halinde ödenen vergileri iade alabilecekler.Bu tarihten sonraki çıkışlar için ise iade hakkının doğmayacağını, bu dönem için ayrı bir düzenleme olduğunu vurgulamak da fayda var.

Referans: 15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği