Yolcu Eşliğinde Getirilen Cep Telefonları

Yurt dışından getirilen cep telefonlarında muafiyet süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı. Böylelikle; bir yolcunun yurt dışından ikinci bir cep telefonu ithal edebilmesi için en az 3 yıl beklemesi gerekecek.