Döviz Satışına Uygulanacak BSMV Oranı

Daha önce sıfır olan döviz satışına uygulanacak BSMV oranı Binde 1 olarak belirlendi.