Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs T.C. Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması Yenilendi

23 Şubat 2017 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ülkemiz tarafından uygun görülmüştür. 2017 tarihli anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ülkemiz ile Kıbrıs arasında daha önce 1987 tarihinde imzalanan anlaşma yürürlükten kalkmaktadır.