1 Ekim 2019 itibarıyla Turizm Payı adlı Vergi Uygulaması Başlıyor

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Aynı kanunda; Ajansın faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerden turizm payı alınması düzenlenmiş idi.

Kanunda düzenlenen bu vergi yükümlülüğü 1 Ekim 2019 itibariyle yürürlüğüe girmiş bulunmakta.