İhracatçılara Yeşil Pasaport Hakkına ilişkin Limit Düşürüldü

Yeşil pasaport için son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı asgari "1 milyon ABD Doları" şartı "500 bin ABD Doları" şeklinde değiştirildi.