Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.

2/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı.
Yeni bir vergi olarak hayatımıza giren Turizm Payı net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda alınacak.
a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden,  Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden, Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından  binde yedi buçuk,
b) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç), Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden)  on binde yedi buçuk,
c) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,
Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.
Uygulamanın yürürlük tarihi 01/10/2019 olup, bu tarihten itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır