Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi

Kiralanan veya satın alınan binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahından indiriminde kısıtlamalara getirildi.
Buna göre;
a. Kiralanan binek otomobillerin her biri için aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmının,
b. Satın alınan binek otomobillerinin  özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının,
c.Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’inin,
d.Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,
 vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu durumda, yukarıda yer alan tutarları aşan kısımların KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir.