2019 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edildi.