2020 Yılında Sigorta Priminden İstisna Edilecek Yemek, Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

2020 Yılında Sigorta Priminden İstisna Edilecek Yemek, Çocuk ve Aile Zammı tutarlarını aşağıda bulabilirsiniz

Ödenek Tipi İstisna Tutarı Not

Yemek Yardımı

5.89 TL / gün

Çocuk Yardımı (Çocuk Başına)

58.86 TL / ay

Maksimium 2 çocuğa kadar

Aile Zammı

294.30 TL / ay