2020 Yılında Vergiden İstisna Edilecek Toplu Ulaşım Bedeli

Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte olan 12 TL’ye kadar taşıma bedeli gelir vergisinden istisna edildi. Bu tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilerek aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır.