2020 Yılı Stajyer Desteği Tutarı

Bilindiği gibi;  3308 Sayılı Kanun’a göre, 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmak zorundadır. Yani 10’dan fazla çalışanı olan tüm işverenler için, stajyer çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda, stajyer öğrencilere ödenmesi gereken asgari ücret ve işverenlere verilecek destek tutarlarına aşağıda yer verilmiştir:

İşverenlerce Stajyerlere Ödenmesi Gereken Tutar

İşverenlere Verilecek Destek Tutarı

İşverenin Ödemiş Olacağı Net Tutar

20’den fazla personeli olan işyerleri

631,19 TL

210,40 TL

420,79 TL

20’den az personeli olan işyerleri

631,19 TL

420,79 TL

210,40 TL