2020 Yılı Birinci Dönem Kıdem Tavanı Açıklandı

01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı 6.730,15 TL olarak açıklandı.