Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Prosedür Belli Oldu

Bilindiği üzere 1 Ocak 2020 itibariyle Muhtasar Beyanname ile SGK Hizmet Listeleri birleiştirilerek tek bir beyanname olarak verilecek. Ücret Gizliliğinin Sağlanması amacıyla, “Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının” muhtasar beyannameden ayrı olarak bidlirilmesi mümkün olabilecektir.  Bu şekilde talepleri olan işverenlerin; bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.