Arabulucuda Anlaşılması Halinde İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Hakkı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve 72808405-400-6040 sayılı yazısına göre; Arabuluculuk tutanaklarında, iş akdinin feshinin hangi maddeye dayandığı, ihbar/kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığının, feshin işveren tarafından haklı nedenle yapılmadığının belirtilmesi halinde, iş akdinin çalışanın istek ve iradesi dışında sona erdiği kabul edilecek olup, SGK kayıtlarında güncelleme yapılmasına gerek olmaksızın çalışanlar işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir.