Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Geçici Olarak Düşürüldü

31.12.2020 tarihine kadar yapılacak kira ödemelerinde tevkifat Oranı %20’den %10’a düşürüldü (31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı).