Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Düşürüldü

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.09.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1’e düşürüldü.