Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Uygulanacak Ücret Desteği

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda kendilerine teşvik indirimi uygulanacaktır. Yeni teşvik 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle uygulanacaktır.
Teşvik tutarı prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanacak olan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında olacak ve işverenlerin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sağlanacaktır.