İşverenlerin Fesih Yasağı, Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

Bu kapsamda, kısa çalışma uygulanan işyerleri için, 30.06.2020 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, önceden belirlenen 31.10.2020 tarihini takiben 2 ay daha (31.12.2020’ye kadar) uzatılmasına karar verilmiştir.
Buna ek olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında işverenlere tanınan tek taraflı olarak çalışanları ücretsiz izne çıkarma hakkı ve işten çıkarma yasağı süreleri, 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile (17.01.2021’e kadar) uzatılmıştır.