4447 sayılı İş Kanunu’nun geçici 24,27 ve 28’inci maddelerinde yer verilen destek tutarları artırıldı

Nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye (geçici 27.madde 1.fıkra c bendi için 34,34 TL’den 41,74 TL’ye)
Prim teşvik desteği günlük 44,15 TL’den 53,67 TL’ye çıkarılmıştır.