Değerli Konut Vergisi Uygulamasına ilişkin uygulama genel tebliği yayınlandı

Tebliğe göre bazı istisnalar hariç 2020 yılı bina vergi değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir. Kapsama giren taşınmazlar için 20 Şubat 2021 gün sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi SMMM’leri aracılığıyla da beyan edebileceklerdir.