Faaliyetleri tamamen ya da geçici olarak durdurulan mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

Mücbir sebep hali 1 Aralık 2020 ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında uygulanacaktır. Mücbir sebep dönemine ait beyanname ve bildirimler mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’sı gün sonuna kadar verilebilecektir.