BA/BS formlarında değişiklik yapan tebliğ yayımlandı

Tebliğe göre elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren BA/BS formlarında bildirilmeyecektir. 5 bin TL’lik bildirim sınırının belirlenmesinde kağıt ve elektronik olarak düzenlenen belgeler dikkate alınacak olmakla beraber, sadece kağıt ortamda düzenlenen belgeler forma dahil edilecektir. Tüm alış ve satışları sınırın altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen mükellefler BA/BS bildirim formunda “beyan edecek bilgim bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyecektir.