Konaklama hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılabilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri konaklama hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecektir.