Menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan gelir vergisi tevkifatı indirimi uzatıldı.

1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bazı menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan gelir vergisi tevkifatı indirimlerinin uygulanma süresi 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. Düzenlemeye göre uygulama süresi uzatılan tevkifat oranları alttaki gibidir.

- Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında:
     o Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda: % 5
     o1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda: % 3
     o1 yıldan uzun vadeli hesaplarda: % 0

- Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlarda:
     o Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil): % 5
     o 1 yıla kadar (1 yıl dâhil): % 3
     o 1 yıldan uzun: % 0