Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine uzatıldı.

23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Covid19 nedeniyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak kaydıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecektir.