7316 sayılı kanun ile kurumlar vergisi oranı ve nakdi ücret desteği uygulamasında değişiklikler

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıda kısa özeti bulunan düzenlemeler yapılmıştır.

·       Kurumlar vergisi oranı 2021 için % 25, 2022 için % 23 olarak belirlenmiştir. (1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine, ait kurum kazançları için geçerli olacaktır).

·       Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamullerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecektir.

·       Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmış, açık artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması düzenlenmiş, haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı olanaklı hale gelmiştir.

·       2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için nakdi ücret desteği tutarı günlük 50 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

·       İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile altta listesi bulunan sektör çalışanlarından Nisan ve Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 TL nakdi ücret desteği yapılması imkanı sağlanmıştır. İlaveten bu sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

- 56: Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Faaliyetleri

- 61.90.05: İnternet kafelerin faaliyetleri

- 85.51.03: Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol dövüş sanatları jimnastik binicilik yüzme dalgıçlık paraşüt briç yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil temel orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

- 93.11.01: Spor tesislerinin işletilmesi (futbol hokey paten golf vb. sahaları yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb. tesisler)

- 93.12.07: Yüzme kulüplerinin faaliyetleri

- 93.13.01: Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

- 93.19.05: Bilardo salonlarının faaliyetleri

- 93.21.01: Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

- 93.29.02: Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

- 93.29.03: Oyun makinelerinin işletilmesi

- 96.02.01: Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

- 96.04.01: Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

- 96.04.02: Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

- 96.04.03: Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

·       Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır.

·       Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.