Fesih yasağı, ücretsiz izin hakkı ve nakdi ücret desteği 30.06.2021 tarihine uzatıldı

30 Nisan 2021 tarihli ve 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı, işverenin ücretsiz izin hakkı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.