İşe dönüş ve ilave istihdam teşviklerindeki istihdam şartına ilişkin istisnalara düzenleme getirildi

6 Temmuz 2021 tarihli ve 27469224 sayılı SGK Genel Yazısı ile 4447 Sayılı Kanun’un geçici 27 ve 28’inci maddeleri ile düzenlenen istihdam teşviklerinden, altta belirtilen nedenler ile işten çıkış işlemi yapılması ve bu sebeple istihdam şartının bozulması durumunda teşvikten yersiz yararlanılması sonucu doğacaktır. 

·       Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

·       4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

·       5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

·       15- Toplu işçi çıkarma

·       17- İşyerinin kapanması

·       19- Mevsim bitimi

·       20- Kampanya bitimi

·       22- Diğer nedenler

·       25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

·       34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşverenlerin olumsuz durumlarla (teşviklerin iadesi, gecikme zammı, gecikme cezası, vb.)  karşılaşmamaları için bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.