KDV matrah artırımında bulunanlar özel esaslardan çıkarılacak.

20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre haklarında olumsuz tespitler bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükellefler için 7326 sayılı Kanun kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV matrah artırımında bulunanlar (bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.) artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır. 

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

İlgili tebliğe alttaki linkten ulaşabilirsiniz.