Yapılandırma ve matrah artırımında süreler uzatıldı

27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

  ·       Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 30 Eylül 2021’e,

  ·       Alacakların yapılandırılması için başvuru süresi 30 Eylül 2021’e,

  ·       Matrah ve vergi artırımları ile hesaplanan veya artırılan vergilerin peşin veya ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021’e,

  ·       Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tutarların ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2021’e kadar uzatılmıştır.